Gå till innehåll
Korsnäs IF Skidor
Korsnäs IF Skidor

Trafiksäkerhetspolicy

Falun 2011-01-28

Alla ledare, föräldrar och aktiva inom föreningen som deltar i vår verksamhet ska på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till samtliga aktiviteter och arrangemang arrangerade av föreningen.


Korsnäs IF Skidklubb har följande trafiksäkerhetspolicy:

 • Förare av fordon ska följa de hastighetsbestämmelser
  som gäller samt även anpassa hastigheten efter väglaget.

 • Förare ska se till att alla passagerare använder säkerhetsbälte
 • Fordonet ska vara godkänt av Svensk Bilprovning samt ha
  godkända däck.

 • Gällande trafikregler ska efterlevas.
 • Passagerarna ska vara lugna i fordonet. Stressa inte föraren.
 • Förare av personbilar ska ha haft körkort i minst tre år vid resor med passagerare som inte är nära släkt med föraren.
 • Förare av minibuss ska ha haft körkort i minst fem år med passagerare som inte är nära släkt med föraren.
 • Planera för raster och förarbyten vid längre resor.
 • Alla bör använda cykelhjälm vid cykling eller inlinesåkning till och från föreningens aktiviteter.

Efterlevnad

För att möjliggöra att Trafiksäkerhetspolicyn synliggörs och efterlevs ska den finnas utlagd på
Korsnäs IF SK:s hemsida www.korsnasifsk.se samt sitta uppsatt på Skidsektionens anslagstavla vid stuganläggningen Pumpen.Den ska även presenteras muntligt vid utvalda tillfällen.

Vid dålig efterlevnad ska vederbörande person bli informerad av ansvariga ledare/tränare om
beslutad policy och uppmanas att följa den.Vid fortsatt dålig efterlevnad ska personen och ansvarig ledare/tränare mötas för att diskutera lösningar på hur policyn ska efterlevas. Om personen trots detta fortsätter att motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen har föreningen rätt att varna eller utesluta personen enligt Korsnäs IF Skidklubbs stadgar.

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-10-28

Författare: Peter Axelsson

Senast ändrad av: Peter Axelsson

Postadress

Sundbornsvägen 14
791 47 Falun

Uppgifter

PlusGiro: 336043-5
Swish: 123 59 47 098

Kontakta oss

info@korsnasifsk.se