Gå till innehåll
Korsnäs IF Skidor
Korsnäs IF Skidor

Drogpolicy

Vi ska arbeta hälsofrämjande och inte förknippas med tobak, alkohol, narkotika och doping.

Doping

Dopning är förbjudet bland Korsnäs IF Skidklubbs medlemmar

Narkotika

Narkotika får inte förekomma bland Korsnäs IF Skidklubbs medlemmar.

Alkohol

I samband med aktiviteter som i huvudsak är riktade till barn och ungdomar upp till 18 års ålder får ingen alkohol förekomma. Alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra att föreningens barn och ungdomar konsumerar alkohol före 18 års ålder. Korsnäs IF Skidklubb ska inte samverka med sponsorer som förespråkar en ökad alkoholkonsumtion. Medlemmarna får inte heller exponeras tillsammans med alkohol eller alkoholpåverkade då de representerar föreningen.

Tobak

Eftersom rökning och snusning är skadligt både för hälsan och miljön ska vi sträva efter att minska nyttjandet inom klubben. Alla ledare/tränare och föräldrar ska föregå med gott exempel och inte röka eller snusa i samband med ungdomsaktivitet. Klubbstugan vid Pumpen ska vara rökfri. Detta gäller även vid uthyrning.

Efterlevnad

För att möjliggöra att Drogpolicyn synliggörs och efterlevs ska den finnas utlagd på Korsnäs IF
SK:s hemsida www.korsnasifsk.se samt sitta uppsatt på Skidsektionens anslagstavla vid
stuganläggningen Pumpen. Den ska även presenteras muntligt vid utvalda tillfällen.

Vid dålig efterlevnad ska vederbörande person bli informerad av ansvariga ledare/tränare om
beslutad policy och uppmanas att följa den. Vid fortsatt dålig efterlevnad ska personen och ansvarig ledare/tränare mötas för att diskutera lösningar på hur policyn ska efterlevas. Om personen trots detta fortsätter att motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen har föreningen rätt att varna eller utesluta personen enligt Korsnäs IF Skidklubbs stadgar. Föreningen ser mycket allvarligt på användande av narkotika och doping.

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-10-28

Författare: Peter Axelsson

Senast ändrad av: Peter Axelsson

Postadress

Sundbornsvägen 14
791 47 Falun

Uppgifter

PlusGiro: 336043-5
Swish: 123 59 47 098

Kontakta oss

info@korsnasifsk.se